VI er Deres Norske Leverandør ! 

CRUSHER NORDIC CO AS selger og produserer utstyr til knuse - og bergverks industri, leverer slitedeler, rulle- / kulelager, og reservedeler, nye og brukte knuse - og sikte maskiner.

HER FINNER DU DET DU TRENGER!

CRUSHER NORDIC kan levere komplette finknuseverk med kon knusere fra 132 kW til 315 kw. I kombinasjon med sikteverk med sirkulasjon - og fraksjonering sikt på samme vogn. 

 

Produserer transportører i egen design med ramme høyde 600mm, nedsenket rullsystem og standard lengde 13,5m for band bredder fra B650- B1600. Lengdene er i Bolt-on seksjoner for å tilpasse kundens behov, minste lengde er 2,5m.                    Besøk oss på nettside crushernordic.no